Ogłoszenia Domu Studenta

WPŁATA KAUCJI

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA ZMIANA KWOTY KAUCJI !

Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 300,00 zł - tytułem kaucji na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń oraz końcowego rozliczenia 

WAŻNE !

Osoby, które pozostawiły kaucje z poprzedniego roku proszone są o dopłatę kwoty 100 zł tytułem: dopłata do kaucji.

Dowód wpłaty kaucji (w formie wydruku) jest niezbędny do podpisania Umowy najmu pokoju w Domu Studenta.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

OPŁAT ZA DOM STUDENTA DOKONUJEMY NA RACHUNEK

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 można składać w następujących terminach:

- od 20 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. w przypadku studentów kontynuujących naukę na wyższych latach studiów,
- do 20 sierpnia 2021 r. w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów (I stopnia, 
jednolitych magisterskich, II stopnia).

 Student może ubiegać się o przyznanie miejsca także po wyznaczonych terminach, jeżeli są wolne miejsca.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w DS zobowiązane są do przesłania skanu wniosku (wcześniej wydrukowany i podpisany) na adres e-mail: kolubakaa@pwsz.legnica.edu.pl  (wg załączonego wzoru). Wniosek można także złożyć w Uczelni w pokoju 34 bud. A .Wypełniony wniosek muszą także przesłać osoby, które mieszkały w DS w roku akademickim 2020/2021.

wniosek doc

wniosek pdf


WNIOSKI NA POBYT W CZASIE WAKACJI

Podanie o możliwość zamieszkania w Domu Studenta podczas wakacji ze wskazaniem terminu pobytu należy przesłać do 15 czerwca br.
w formie skanu na adres 
e-mail: 
kolubakaa@pwsz.legnica.edu.pl 


KOMUNIKAT

Ogłoszenia Domu Studenta


 OPŁATA CZYNSZU W MIESIĄCU CZERWCU 2021 r.

W związku z utrzymującą się pandemią Koronawirusa COVID -19
i związanym z nim hybrydowym/online trybem nauczania informujemy, że opłata za najem pokoju
w Domu Studenta dla osób nieprzebywających w DS w miesiącu czerwcu 2021 r.
ulega pomniejszeniu o 50 %.

Prosimy o terminowe wpłaty pomniejszonej opłaty za czynsz
według poniższego schematu.

Dotychczasowa opłata za miejsce w Domu Studenta w wysokości:

1)  545 zł - 273 zł
2)  520 zł - 260 zł
3)  485 zł - 243 zł
4)  450 zł - 225 zł
5)  425 zł - 213 zł
6)  390 zł - 195 zł
7)  365 zł - 193 zł
8)  335 zł -168 zł

Aby skorzystać  z ulgi w miesiącu czerwcu 2021 r. należy pobrać załączone oświadczenie i odesłać je podpisane na adres 
e-mail: seredzinskar@pwsz.legnica.edu.pl do dnia 18 czerwca 2021 r.

ZWROTY KAUCJI I NADPŁAT

Proszę o kierowanie podań o zwrot kaucji lub nadpłaty na adres e-mail: seredzinskar@pwsz.legnica.edu.pl


Wszelkie pytania dotyczące opłat należy wyjaśniać pod numerem telefonu 76/ 723-24-03 w godzinach pracy Biura Administracji Domu Studenta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Podanie, zarówno o zwrot kaucji jak i zwrotu nadpłaty czynszu powinno zawierać numer konta, dane właściciela konta wraz adresem !

 


Przyznanie miejsc dla I roku

Ogłoszenia Domu Studenta

Komisja ds. Zakwaterowania odbędzie się 21.09.2020 r. 


Lista studentów I roku, którym zostało przyznane/nieprzyznane miejsce zostanie umieszczona 22.09.2020 r. (lista będzie umieszczona numerami kandydatami z portalu rekrutacyjnego).

Zajęcia dla I roku rozpoczną się na Uczelni od 12.10.2020 r.

SKIEROWANIE DO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce mogą odbierać osobiście skierowanie do Domu Studenta od dnia 26.09.2019 r. od godziny 8.00 do 15.00 w pokoju 131 A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Przyznane miejsca dla I roku na rok akademicki 2019/2020

Ogłoszenia Domu Studenta

WOLNE MIEJSCA W DOMU STUDENTA (stan na dzień 11.10.2019 r.)

Informujemy, że w Domu Studenta jest wolnych 13 miejsc w następujących pokojach:

-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju  3 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 3 - osobowym z własną łazienką
-   trzy miejsca w pokoju  3 - osobowym z własną łazienką dla kobiet lub mężczyzn
-   trzy miejsca w pokoju  3 - osobowym z własną łazienką dla kobiet lub mężczyzn
-   jedno miejsce dla kobiety w pokoju 3 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   dwa miejsca dla mężczyzn w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 3 - osobowym (współlokator student z programu Erasmus).

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy składać w pokoju 131 w bud. Uczelni I piętro.Lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta (wnioski złożone do 20.08.2019 r.)        

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA STUDENCI !


Od dnia 01 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Proszę o dokonywanie opłat za dom studenta na rachunek:

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 

Jednocześnie informujemy, że poprzedni rachunek zostanie zamknięty z końcem lutego 2019 r.,

w związku z czym wszystkie wpłaty będą wracały do nadawcy.

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domu Studenta może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 od dnia 26.09.2019 r. W sobotę i niedzielę można zamieszkać w DS po okazaniu skierowania na portierni a wszystkie formalności meldunkowe zostaną dopełnione w poniedziałek.

Zakwaterowanie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wskazanej w skierowaniu, tj. od 01.10.2019 r. Po upływie tego terminu student traci miejsce w Domu Studenta.

Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty lub w przypadku studentów zagranicznych paszport,
2) imienne skierowanie wystawione przez Dział Organizacji i Spraw Osobowych,
3) dowód wpłaty kaucji w wysokości 200,00 zł,
4) wypełniony formularz meldunkowy oraz kwestionariusz (druki dostępne są w DS).  

WPŁATA ZALICZKI

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego w wysokości 100,00 zł w terminie:

1) do 10 sierpnia 2018 r. – w przypadku studentów, którzy kontynuują naukę i złożyli wniosek do 15 czerwca 2018 r.

2) do 10 września 2018 r. – w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów, którzy złożyli wniosek do 25 sierpnia 2018 r.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionych terminach, student traci prawo do miejsca w DS.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA !
Zmiana numeru rachunku bankowego od 01.01.2019 r. 

Wszelkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta należy uiszczać
na wskazany numer rachunku bankowego:
Wierzyciel: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnica
ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
Numer rachunku bankowego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915            

Kontakt

Ogłoszenia Domu Studenta


DOM STUDENTA

ul. Mickiewicza 10    59-220 Legnica

tel: Administrator  +48 76 723 24 00   

tel. Ochrona   +48 76 723 24 01  24/H

Administrator Domu Studenta - Agata Niedziela

email: niedzielaa@pwsz.legnica.edu.pl

OPŁATY - Regina Seredzińska

e-mail: seredzinskar@pwsz.legnica.edu.pl